Disclaimer

Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia, zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelend arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen. Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia, gegeven natuurgeneeskundige behandelingen. In het geval dat Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia, u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen/medicatie, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia, uit.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia . Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia. De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia, kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia, attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Beroepsvereniging
Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia, is aangesloten bij beroepsvereniging Natuurgeneeskundig Werkende Professionals (NWP). De beroepsvereniging stelt eisen en verplichtingen aan haar leden. Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia voldoet hieraan. Meer informatie hierover leest u op beroepsvereniging NWP.

Klachten
Sandra Terlouw, natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia, vindt het belangrijk dat u tevreden bent over haar dienstverlening, daarom streeft zij ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoort zij dan graag van u, zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan zij daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Sandra Terlouw, ​natuurgeneeskundig therapeut bij Yaia heeft een klachten reglement die voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de Zorg (Wkkgz). En zij is aangesloten bij CAMCoop, dit is een samenwerkingsverband van Beroepsorganisaties in het complementair-alternatieve zorgveld.
Copyright 2023 Yaia